Svatební formality - připravte si vše potřebné


Formality jsou často velmi záludným oříškem a to se týká i těch svatebních. Pokud si nevíte rady, co přesně byste měli udělat zeptejte se na matrice. Všechno si domlouváte na matrice, která přísluší k místu konání sňatku. Můžete si vybrat matriku v místě vašeho bydliště nebo i jinde (např. na netradičním místě), kde se bude konat sňatek. Na matrice si domlouváte datum, čas a místo.

Na matrice dostanete dotazník (jméno, stav, bydliště, vzdělání, nové příjmení,...), který je nutné vyplnit, dále musíte musíte donést originální rodný list, průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
dále rozsudek o rozvodu v případě rozvodu,
dále úmrtní list v případě zemřelého protějšku,
dále rozhodnutí soudu o právní způsobilosti k manželství osoby starší 16 let nebo duševně postižené osoby.
cizinec musí předložit doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu, který nesmí být straší než 6 měsíců.

Dále je nutné zaplatit poplatek za uzavření sňatku mimo úředně stanovený termín a místo (1 000 Kč), pokud nemá jeden ze snoubenců trvalý pobyt v ČR (2 000Kč) a pokud nemají oba dva trvalý pobyt v ČR (3 000 Kč). Svatba, která je uzavřena ve stanovený termín a na úředně stanoveném místě mezi snoubenci, kteří mají trvalý pobyt v ČR, je zdarma.