Registrované partnerství - víte, co a jak?


Registrované partnerství je trvalý partnerský vztah dvou osob stejného pohlaví, který byl svobodně uzavřen dle podmínek, kterými se řídí. Jedná se o zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Partnerství se uzavírá před matrikářkou. Prohlášení o vstupu do partnerství je možné učinit před matričními úřady, které se převážně nacházejí v krajských městech, kterých je 14.

Partnerství může uzavřít osoba, která je starší 18 let, je způsobilá k právním úkonům, nemá trvající jiné partnerství nebo manželství, a jeden z páru je státním občan České republiky a nejedná se o příbuzné.

Co potřebujete k uzavření registrovaného partnerství

Potřebujete:
- doklad totožnosti
- rodný list
- doklad o zániku předchozího partnerství nebo manželství - navíc: doklad o státním občanství, doklad o právní způsobilosti, doklad totožnosti (v případě, že se jedná o cizince) - případný poplatek

Pokud si nevíte rady, navštivte vaši nejbližší matriku, kde vám poradí, na jakou matriku se máte obrátit a co vše potřebujete.
Pokud chcete uzavřít registrované partnerství v zahraničí, měli byste kontaktovat tamní příslušný orgán.